จังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิจับฉลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดชุมพร
10 Aug 2017, 03:46 pm