สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้รับจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

           สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้รับจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด  อัตราเงินเดือน 6,700 บาท  ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  24  ตุลาคม  2556