องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ
01 Aug 2017, 11:20 am