หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
03 July 2017, 02:07 pm

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

รายละเอียด