สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก (ต่างด้าว) เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชาและเมียนมา
14 June 2017, 10:40 am