สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชาและเมียนมา
04 May 2017, 03:05 pm