สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ