สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
14 ก.พ. 2560, 10:31 น.