สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
14 Feb 2017, 10:31 am