สำนักงานจังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดชุมพร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระ