สำนักงานจังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดชุมพร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระ
02 Feb 2017, 03:26 pm