สำนักงานจังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดชุมพร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระ
02 ก.พ. 2560, 15:26 น.