อบต.วังไผ่ ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล
10 Oct 2013, 04:14 pm

          อบต.วังไผ่ อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร มีความประสงค์ที่จะรับโอนข้าราชการพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๒ข๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา