ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป