ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
27 ม.ค. 2560, 15:32 น.