อบจ.ชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (คนพิการ)
20 ม.ค. 2560, 16:47 น.