เทศบาลตำบลบางหมาก ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น