เทศบาลตำบลบางหมาก ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
18 ม.ค. 2560, 15:42 น.