อบจ.ชุมพร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
12 Oct 2016, 03:35 pm