สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว