สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวนประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
26 July 2016, 04:10 pm

          สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวนประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน

รายละเอียด