พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
03 Oct 2013, 10:28 am

เอกสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๗-๖๕๘-๐๗๗

                        http:/pr.prd.go.th/chumphon  / e-mail : prdchumphon@gmail.com

 

ข่าวรับสมัครงาน

                  

นายวิโรจน์  แจ้งพลอย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร  เปิดเผยว่า

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2557  จำนวน 2 ตำแหน่ง  ดังนี้

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000 บาท  การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ  จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน  15,000 บาท  การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

ผู้สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง  ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร  ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  ตั้งแต่วันที่  3  – 15  ตุลาคม 2556  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  077-511710

-----------------------------

สายสุณี  คำเพ็ง / ข่าว

                                                                                                                                2 ตุลาคม 2556