สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้รับจ้างตำแหน่ง พนักงานรักษษาความปลอดภัย
30 Sep 2013, 03:06 pm

              สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นผู้รับจ้าง ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  ผู้สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร