อบจ.ชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง และกำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างฯ