องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น
18 Nov 2015, 04:05 pm

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗ (หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน)

รายละเอียด