ที่พักในอำเภอสวี

รายชื่อที่พัก โทรศัพท์ ราคา เว็บไซต์ / ที่อยู่
ทรายรี สวี รีสอร์ท 0 4843 3578 750
 
(ติดหาดทรายรีสวี) 121 หมู่ 8 ต.ท่าหิน
มุกดา รีสอร์ท 0 7753 1282 300 -600
 
100/25 ถ.เพชรเกษ หลัก กม.ที่ 33-34 หมู่ 4 ต.สวี
ริมน้ำ เกสท์เฮ้าส์ 0 7753 1297 250 -350
 
309/1 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม(ถ.ชุมพร-หลังสวน)
โรงแรมบ้านหลังสวน 0 7755 7097 300 -800
 
57/1 หมู่ 4 ต.สวี
สวี การ์เด้นอินน์ 0 7753 1220 200 -300
 
156 หมู่ 7 ต.นาโพธิ์