รายชื่อที่พัก โทรศัพท์ ราคา เว็บไซต์ / ที่อยู่
หาดสวย รีสอร์ท 0 7751 2049,0 1894 8480 500-600
 
9/6 หมุ่ 1 หาดบ่อเมา ต.ชุมโค
หาดสวรรค์ 0 7751 2037,0 1968 1348 500
 
9/1 หมู่ 1 หาดบ่อเมา ต.ชุมโค
แหลมแท่น โฮม บีช รีสอร์ท 07751 2080,0 9288 2741 500
 
83/13 หมู่ 1 หาดบ่อเมา ต.ชุมโค
อาคาเดีย รีสอร์ท 0 7759 1600 800 -1,020
 
99/1 หมู่ 1 หาดบ่อเมา ต.ชุมโค
โฮมสเตย์(บ้านกระดังงา) 0 6068 9766 150 - 500
 
115 หมู่ 6 ต.ปากคลอง