ที่พักในอำเภอหลังสวน

รายชื่อที่พัก โทรศัพท์ ราคา เว็บไซต์ / ที่อยู่
เก้าสิบเก้า เบย์ รีสอร์ท 0 7755 1133 300 -600
 
(ชายทะเลปากน้ำหลังสวน) 9 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ
ชายหาด รีสอร์ท 0 7755 1327,0 7266 6506 450 -700
 
23 หมู่ 2 ต.บางน้ำจืด
ธวัช 0 7754 1046,0 7758 2543 230 -450
 
135 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน
บ้านพักทิวา ราตรี 0 7756 1198 150 -400
 
26 หมู่ 4 ต.ปากน้ำหลังสวน
บ้านเล รีสอร์ท 0 98683782 2,500 -3,000
 
155 หมู่ 4 ต.บางน้ำจืด
บ้านสันทราย 0 9874 2689,0 7277 2515 450
 
59 หมู่ 2 ต.บางน้ำจืด
พีเอ็น ซีฟุ๊ด แอนด์ รีสอร์ท 0 7755 1119,0 9588 0244 400 - 3,000
 
57 หมู่ 1 ต.บางน้ำจืด
ภูผา กรีนวิว รีสอร์ท 0 7755 1634-5 500 -800
 
81 หมู่ 2 ต.บางน้ำจืด
โรงแรมชุมทอง 0 7758 7440 240 -400
 
219 หมู่ 7 ต.นาขา
อวยชัย แกรนด์ 0 7754 5196-7,0 7754 5056 600 -1,000
 
366 หมู่ 4 ต.วังตะกอ
ไอน้ำเค็ม 0 4063 3795,0 1787 8923 250 -400
 
100 หมู่ 14 กลางอ่าว-คอเขา ต.บางมะพร้าว
โฮมสเตย์(เกาะพิทักษ์) 0 1093 1443,0 9018 0644 550 - 800
 
ตั้งอยู่บนเกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด