สำนักงานจังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โทรศัพท์ : 077511551,077570355
โทรสาร : 0-7751-1551

E-mail : chumphon@moi.go.th
chumphon2012@gmail.com