ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
สถานที่จัดงาน : ถนนรักษ์นรกิจ (ตลาดสวี)
ระยะเวลา : 5 ธันวาคม 2556