ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

กิจกรรมตักบาตรเทโว
สถานที่จัดงาน : วัดโพธิเกษตร
ระยะเวลา : 28-29 ต.ค. 2556