Festival/activities calendar

โครงการจัดงานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงและประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงถ้วยพระราชทาน
Activities’ location : กองการศึกษาฯ อบจ.ชุมพร
Time period : ตุลาคม 2556