ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาตกปลาริมเขื่อน
สถานที่จัดงาน : ริมเขื่อนปากน้ำหลังสวน
ระยะเวลา : กันยายน