ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

ประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : หมู่ที่ ๖ /วัดพระขวาง
ระยะเวลา : 17 พฤศจิกายน 2556